అనిమే కొనసాగించు

యాక్సెల్ వరల్డ్ సీజన్ 2 ఉంటుందా?

సీజన్ 2 కథను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది మరియు సీజన్ వన్ నుండి అనిమేని కొనసాగిస్తుంది, అయితే Accel వరల్డ్ యొక్క సీజన్ 2 ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తుందా? ఇక్కడ తెలుసుకోండి!

మరింత చదవండి

అనిమే కొనసాగించు

బ్లాక్ లగూన్ సీజన్ 3: ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది?

బ్లాక్ లగూన్ సీజన్ 3ని పొందుతుందా మరియు తదుపరి సీజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? బ్లాక్ లగూన్ యొక్క కొత్త సీజన్ 2021లో జరుగుతుందో లేదో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

మరింత చదవండి

అనిమే కొనసాగించు

బన్నీ గర్ల్ సేన్‌పాయ్ సీజన్ 2 ఉంటుందా?

ఇప్పటి వరకు బన్నీ గర్ల్ సేన్‌పాయి సీజన్ 2 అధికారికంగా ప్రకటించలేదు, అయితే బన్నీ గర్ల్ సేన్‌పై సీజన్ 2 ఉంటుందా అనేది ప్రశ్న.

మరింత చదవండి

అనిమే కొనసాగించు

ఎలైట్ సీజన్ 2 తరగతి గది అధికారికంగా ధృవీకరించబడింది!

ది ఎలైట్ సీజన్ 2 యొక్క క్లాస్‌రూమ్ అధికారికంగా ధృవీకరించబడింది మరియు క్లాస్‌రూమ్ ఆఫ్ ది ఎలైట్ యొక్క సీజన్ 2 ఇక్కడ ఎప్పుడు వస్తుందో మీరు కనుగొనవచ్చు!

మరింత చదవండి

అనిమే కొనసాగించు

బ్లాక్ సీజన్ 3 కంటే ముదురు రంగులో ఉంటుందా?

ఇప్పటివరకు, డార్కర్ దాన్ బ్లాక్ సీజన్ 3 అధికారికంగా ప్రకటించబడలేదు, అయితే డార్కర్ దాన్ బ్లాక్ సీజన్ 3 ఉంటుందా అనేది ప్రశ్న.

మరింత చదవండి

అనిమే కొనసాగించు

డెమోన్ స్లేయర్ సీజన్ 3 ధృవీకరించబడింది: విడుదల తేదీ & ఫస్ట్ లుక్ ఇక్కడ!

డెమోన్ స్లేయర్ సీజన్ 3 అధికారికంగా ధృవీకరించబడింది మరియు డెమోన్ స్లేయర్ యొక్క సీజన్ 3 ఎక్కువగా ఇక్కడ ఎప్పుడు వస్తుందో మీరు కనుగొనవచ్చు!

మరింత చదవండి

అనిమే కొనసాగించు

గోబ్లిన్ స్లేయర్ సీజన్ 2 అధికారికంగా ధృవీకరించబడింది + విడుదల తేదీ సమాచారం

గోబ్లిన్ స్లేయర్ సీజన్ 2 ప్రకటించబడింది, అయితే కొత్త సీజన్ విడుదల తేదీ గురించి ఏమిటి? విడుదల తేదీ మరియు మరిన్నింటిని ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

మరింత చదవండి

అనిమే కొనసాగించు

జుజుట్సు కైసెన్ సీజన్ 2 అధికారికంగా ధృవీకరించబడింది + విడుదల తేదీ సమాచారం

జుజుట్సు కైసెన్ సీజన్ 2 అధికారికంగా ధృవీకరించబడింది మరియు జుజుట్సు కైసెన్ సీజన్ 2 ఇక్కడ ఎప్పుడు వస్తుందో మీరు కనుగొనవచ్చు!

మరింత చదవండి

androiduknewsetc.com